Och största losern blir…(förutom Hollande, då)

Förlorare på EU-budgeten?
Europa.

När många EU-länder lider av ekonomisk depression och skär ned, när de rika EU-länderna skär ner och håller igen utan att vara i depression, då hade Europa behövt en EU-budget som kunde sätta igång tillväxtprojekt för allas bästa.

Att minska EU-budgeten när de nationella budgetarna skärs ner, är inte en metod för mer tillväxt.

En klar fördel med EU-investeringar är att samma slant gagnar mer än bara ett land.
Det storslagna ”Connecting Europe” med väl definierade infrastrukturprojekt, bygge av energilänkar och av bredband, smartast beläget för att gynna hela Europa, är ett direkt medel för att få fart på tillväxten och lösa hinder på inre marknaden (just precis vad spararna Cameron, Reinfeldt och Merkel länge krävt av Europa).

Men de 50 miljarder euro som EU-kommissionen föreslog skulle gå till Connecting Europe” bantades ner till 29 miljarder.

Dessutom plockades pengarna bort från strukturfonderna (minus 30 mdr euro), alltså de fonder som till 80 procent redan går till infrastruktur och tillväxtprojekt (plus 15 proc till jobb).
Sant, den rubrik som står för tillväxten, ”Konkurrenskraft för tillväxt och jobb” fick  34 miljarder extra… men 29 mdr är alltså avsatt till ”Connecting Europe” varför regeringarnas nya satsning på tillväxt (forskning, utbildning och småföretag) i själva verket blev  snåla 5 mdr extra över en sjuårsperiod.

Ungdomsarbetslösa fick generösa 6 mdr euro i ett nytt initiativ… plockat till hälften från EU:s sociala fond vars syfte är att hjälpa arbetslösa… och till hälften från EU:s globaliseringsfond (omställning av avskedade arbetare).

EU:s solidaritetsfond med stöd för länder som akut drabbas av naturkatastrof eller annan kris tog också stryk: En halvering från 7,1 miljarder euro till 3,6 mdr.

De nationella regeringar som hurrar över att ha sänkt sin EU-avgift ser tydligen gemensamma projekt som en utgift, inte en investering.

This entry was posted in Övrigt and tagged . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.