Tag Archives: betarice Ask

Lagra data med förnuft

EU-domstolen poppade lyckligtvis upp på tisdagen som försvarare av medborgerliga rättigheter  när politikerna tappat all sans –  datalagringsdirektivet är nu dött och begravet. Inte bara är det ett oproportionerligt intrång i privatlivet i sitt insamlande och lagrande av våra telefonsamtal  … Continue reading

Posted in EU-rätten | Tagged , , | 1 Comment