Tag Archives: Efsa

Ge EU ombudsman vassa tänder

Ett ”administrativt missförhållande” kallar den Europeiska Ombudsmannen vad som råder på EU:s livsmedelsbyrå (Efsa). Något av en underdrift. Efsa tillsatte en arbetsgrupp för att utvärdera en snabb och praktisk metod som industrin har börjat använda för att bedöma kemikaliers farlighet … Continue reading

Posted in Klimat och miljö | Tagged , , | Leave a comment