Tag Archives: nationell suveränitet

Angela Merkel rules!

Grattis till segern, förbundskansler Merkel. Övriga euroländer har nu gått med på hennes ultimatum – en konkurrenspakt för euron. Marknaderna som var stirriga före EU-mötet, lugnar åter ner sig. Pressen, som före mötet förklarade euron och EU sönderslitet och dödsdömt, … Continue reading

Posted in Euron | Tagged , , , , , | Leave a comment