Var det här nu så förnuftigt?

Tysklands författningsdomstol i Karlsruhe har kommit med ett oroande uttalande: ECB-chefen Mario Draghis löfte i september 2012 att ”göra allt som krävs” för att rädda euron från marknadernas vargakäftar, är ”antagligen” olagligt.

Super-Mario var den som till slut fick stopp på flera år av attacker och gav Europa en chans att dra efter andan och börja slicka såren. Om han tänkte kasta in ECB:s alla pengar för att köpa statsobligationer, blev det meningslöst att spekulera i fler statsbankrutter.

Några underliga saker med Karlsruhe-domstolens uttalande:
1.De fördömer något som aldrig har hänt. Mario Draghi behövde aldrig köpa en obligation, spekulanterna lämnade walk-over.
2. De skickar frågan vidare till EU-domstolen om detta vore ett brott mot EU-fördraget eftersom det är EU-domstolen som avgör sådant och inte en tysk domstol, men bifogar för säkerhets skull sin egna färdiga slutsats: ”Antagligen” fördragsbrott.

I vilket fall som helst, skriver domstolen, är detta ett brott mot tysk lag eftersom obligationsköp skulle innebära överlämnande av nationell suveränitet till en EU-instans.
Enda undantaget de kan tänka sig vore om a) Staten som utger obligationer först godtagit stränga ekonomiska uppförandekrav, samt  b) om det finns ett tak på hur mycket pengar ECB får lägga på att köpa obligationer.

Enbart den sista punkten skjuter hela idén i sank – det var just Super-Marios obegränsade möjligheter (han kan ju alltid trycka mer om pengarna skulle ta slut) som förmådde spekulanterna att ge upp.

Alltså en i högsta grad politiskt aktiv domstol, detta.

I kristider hade deras utsaga utlöst nya spekulationer och dämed vållat stor  ekonomisk skada. För tillfället råder dock ett lugn på marknaderna som inte ens deras uttalande kunde rubba.
Men fortsättningen är värd att följa. Karlsruhe-domstolen dikterade Angela Merkels agerande under hela krisen och de  gillar uppenbarligen att delta i dagspolitiken.

This entry was posted in EU-rätten, Övrigt and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Var det här nu så förnuftigt?

  1. Pingback: ECB trampade inte på tyska tår | EU-merabloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.